Voor een maximaal gezellig feest
Lees deze regels goed om er samen het mooiste feest van te maken
EEN FEEST VOOR IEDEREEN

Handelingen en uitlatingen die duiden op racisme en/of discriminatie zijn verboden. Iedereen is welkom op de Boeskool is Lös.

DRANKGEBRUIK

Aan bezoekers beneden de 18 jaar mogen geen alcoholische dranken worden verstrekt.

Geniet en bestel drank ter plekke

Het is verboden om eigen glaswerk of drank mee te nemen naar het evenement. Alle horeca-ondernemers betalen mee aan het evenement om de Boeskool is Lös gratis toegankelijk te kunnen maken (en houden).

LEGITIMATIE MEENEMEN

Legitimatie is verplicht. Neem altijd een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs mee.

DON'T DO DRUGS

Drugsgebruik en/of het dealen ervan is ten strengste verboden. De politie zal bij constatering direct worden ingeschakeld. Gebruik en verkoop van lachgas is ook verboden.

LET OP JE EIGEN SPULLEN

De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor goederen die achtergelaten worden in jassen en tassen e.d.

TOILETTEN

De binnenstad van Oldenzaal is geen groot openbaar urinoir. Gebruik de aanwezige toiletten. Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel gebruik. Verblijf om andere redenen is niet toegestaan.

JE WILT DIT FEEST NIET MISSEN

Overtreedt onze huisregels niet, want doe je dit wel, dan kan dit leiden tot verwijdering.

WAPENS ZIJN NIET NODIG

Voor personen in het bezit van wapens of voorwerpen die als wapens gebruikt kunnen worden zal de politie worden ingeschakeld. De beslissing van de beveiliging hieromtrent is bindend.

HANDELEN ZONDER TOESTEMMING

Het is verboden goederen te verhandelen zonder toestemming van de organisatie in en/of rondom het evenemententerrein, hetgeen bij de wet niet toegestaan is.

HOUD HET GEZELLIG

Wie zich hinderlijk of aanstootgevend gedraagt, krijgt één waarschuwing. Bij herhaling volgt verwijdering.

LET OP JEZELF

De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en immateriële schade aan bezoekers.

ONDUIDELIJK?

In situaties waarin de huisregels niet voorziet, beslist de organisatie en/of de beveiliging van het evenement over mogelijk te nemen maatregelen.

AVG
wetgeving
Bij het betreden van het Boeskool is Lös evenementen terrein:

Op het terrein worden foto's en filmopnames gemaakt door onze eigen Mediacrew. Deze beelden gebruiken wij voor (toekomstige) promotiedoeleinden. Het kan zijn dat je (on)bewust in beeld komt. Je herkent de Boeskool Mediacrew aan hun Boeskool Badge.
De gemaakte foto's en video's worden gepubliceerd via gedrukte, sociale en online media kanalen.

Wil je dat je foto / het fragment wordt verwijderd? Stuur ons dan een bericht via een van onze media kanalen en dan wordt het geplaatste materiaal, daar waar mogelijk, verwijderd.

De Boeskool is Lös draagt geen verantwoording voor foto's en filmopnames door derden. Voor professionele foto's en filmopnamen wordt zonder schriftelijke aanvraag en goedkeuring door de organisatie ook geen toestemming gegeven.

Verder is er voor de veiligheid cameratoezicht op het terrein. Deze beelden kunnen, indien nodig, worden gebruikt door bijv. de politie.