Voor een maximaal gezellig feest
Lees deze regels goed om er samen het mooiste feest van te maken
EEN FEEST VOOR IEDEREEN

Handelingen en uitlatingen die duiden op racisme en/of discriminatie zijn verboden. Iedereen is welkom op de Boeskool is Lös.

DRANKGEBRUIK

Aan bezoekers beneden de 18 jaar mogen geen alcoholische dranken worden verstrekt.

LEGITIMATIE MEENEMEN

Legitimatie is verplicht. Neem altijd een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs mee.

DON'T DO DRUGS

Drugsgebruik en/of het dealen ervan is ten strengste verboden. De politie zal bij constatering direct worden ingeschakeld. Gebruik en verkoop van lachgas is ook verboden.

LET OP JE EIGEN SPULLEN

De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor goederen die achtergelaten worden in jassen en tassen e.d.

TOILETTEN

De binnenstad van Oldenzaal is geen groot openbaar urinoir. Gebruik de aanwezige toiletten, ze worden constant schoon gemaakt door onze sponsor Asito en zijn gratis te gebruiken.

Foto's en video voor de boeskool

Exclusief voor onze eigen promotie voor komende jaren lopen er fotografen en twee videoteams de Boeskool is Lös rond. Door het Boeskool tracé te betreden, ga je akkoord dat je op een foto of in een video kunt komen en dat wij deze voor onze eigen promotie mogen gebruiken. Je kunt altijd een verzoek indienen om verwijderd te worden van foto's of video's die wij gebruiken.

JE WILT DIT FEEST NIET MISSEN

Overtreedt onze huisregels niet, want doe je dit wel, dan kan dit leiden tot verwijdering.

WAPENS ZIJN NIET NODIG

Voor personen in het bezit van wapens of voorwerpen die als wapens gebruikt kunnen worden zal de politie worden ingeschakeld. De beslissing van de beveiliging hieromtrent is bindend.

HANDELEN ZONDER TOESTEMMING

Het is verboden goederen te verhandelen zonder toestemming van de organisatie in en/of rondom het evenemententerrein, hetgeen bij de wet niet toegestaan is.

HOUD HET GEZELLIG

Wie zich hinderlijk of aanstootgevend gedraagt, krijgt één waarschuwing. Bij herhaling volgt verwijdering.

LET OP JEZELF

De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en immateriële schade aan bezoekers.

ONDUIDELIJK?

In situaties waarin de huisregels niet voorziet, beslist de organisatie en/of de beveiliging van het evenement over mogelijk te nemen maatregelen.